Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

91

Document datum

9-1-1740

Document soort

pagina

15,00 t/m 15,00

Tekst

Kantlijn tekst

Deese door de rentmr. J. Knol gerojeert den 18 maij 1752 zuod tester G.L Schalen Righter & landsr.

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

[deze alinea is in zijn heel doorgestreept] 1740. de 9 januari jan Huinink, willen bockert, teuwes hartman en garrit ten have als voogden van de minderjarige weeskinderen van overleden willem in de haar en tonnisken hartmans, getoond een staat en inventaris regulatiem veijlbiedinge &en van alle goederen door van de minderjarigen ouders nagelaten. bij welke vereffeninge van hem/haar hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken hebben verclaart, dat genoodtsaackt zijn geworden tot dempinge van de minderjarigen boedelschulden van de beheerder, rentmeester johan Knol jacomijna steerneborgh echtgenoten. tenegotieeren een capitiaele som ad driehondert acht en sestigh gulden en te vestigen in drie dag grasmaaijens in de bosmaethen, Breder bij t prothocol waarnaar hierbij verwezen wordt .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./