Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

90

Document datum

10-11-1739

Document soort

pagina

15,00 t/m 15,00

Tekst

1739. Den 10 novembr. Christijna Warninck weduwe van wijlen Wijholdt Beerentsen, geassisteert met haare preesente kinderen, eene gerightelijcke verclaringe gedaan over alle goederen soo gereede als ongereede, soo sij eerste compnten. met wijlen haaren ehemanm beseeten heeft, en hoe deselve tusschen haare kinderen verdeelt en in eijgendom zijn overgegeeven breeder bijt prothocoll.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1739. de 10 novembr. christijna warninck weduwe van wijholdt beerentsen, geassisteert door haar preesente kinderen, een gerightelijcke verclaringe gedaan over alle goederen wanneer roerende als onroerende, wanneer zij eerste compnten. met overleden haar echtgenoot beseeten heeft, en hoe van hem/haar tussen haar kinderen verdeelt en in eigendom zijn overgegeeven Breder bijt prothocol .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./