Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

9

Document datum

25-10-1729

Document soort

pagina

2,00 t/m 2,00

Tekst

Jan Jeckinck en Peterken Wilmsen ehel aan de rentmeester Johan Knoll voor een capitaal ad 72 gulden verbonden haar huijs en hoff bijde in Lightenvoorde op de Renteniers straate geleegen. Vide protholcoll.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

jan Jekkining en peterken wilmsen echtgenoten aan de beheerder, rentmeester johan Knol voor een kapitaal ad 72 gulden met als onderpand haar huis en hoff beide in Lichtenvoorde op de renteniers straat gelegen. zie prothocol .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./