Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

76

Document datum

28-5-1738

Document soort

pagina

13,00 t/m 13,00

Tekst

1738. Den 28 maij Henrick Toebes en Janna Bijvanck ehel. aan Cuene Croesen dessen huijsvrouw en erven gecedeert en opgedraegen haar eijgendoemlijcke behoorende stucksken bouwlandt, naast cooperen landt en den hofflandt bij de capelle langens den gemeenen wegh in de buijrschap Vrageren kennelijck, met daarbij gehoorende sightvreede off plaggen vreede, zijnde tijntbaar landt, ende ongeveer vijff scheepsel gesaaij groot. Breder bijt prothocoll.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1738. de 28 mei henrick toebes en janna bijvanck echtgenoten. aan Koen croesen van hun huisvrouw en erven overgedragen en opgedraegen haar in eigendom zijnde behoorende stucksken akkerland, naast koper Land en de hofflandt bij de capelle langens de gemeenen wegh in de buurtschap Vragender kennelijk, met daarbij gehoorende sightvreede off plaggen vreede, zijnde tijntbaar Land, en ongeveer vijf scheepsel zaaigoed groot. breder bijt prothocol .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./