Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

73

Document datum

9-1-1738

Document soort

pagina

13,00 t/m 13,00

Tekst

1738. Den 9 januarij Geesken te Hulsevoort weduwe van wijlen Jan Huijninck geassisteert met den rentmr. Johan Knoll, alhijr aan den gerighte in vollenkoomen eijgendom overgegeeven, alle haare gereede en ongereede goederen in specie meede de halfschrijdt van een molders saat op den Nijrinckshaar tusschen het armenlandt en het landt van Hendrick Breuckeler kennelijck. Het maecken geleegen t eijndens Naberinck maete in de bourschap Vrageren beijde kennelijck. Een Halff Hoeckjen landt op de Geumathe ad 2 spint gesaaij naast Derck Hendrick Huijninck landt. En haar aandeell aan de Holtijcker maete achter Huijninck Sladt &en. Nader en breeder bij't prothocoll.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1738. de 9 januari geesken te hulsevoort weduwe van jan Huinink geassisteert door de rentmr. johan Knol, alhier aan de rechtbank in volkomen eigendom overgegeeven, alle haar roerende en onroerende goederen in contact geld mede de halve van een * ca 125 .. 137 liter saat op de nijrinckshaar tussen het armenlandt en het Land van Hendrik breuckeler kennelijk. het maken gelegen t eijndens naberinck maete in de Buurtschap Vragender beide kennelijk. een half klein stuk grond Land op de geumathe ad 2 (* 1,7) are zaaigoed naast Derk Hendrik Huinink Land. en haar aandeel aan de holtijcker maete achter Huinink sladt &en. nader en Breder bij't prothocol .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./