Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

72

Document datum

4-7-1737

Document soort

pagina

13,00 t/m 13,00

Tekst

1737. Den 4 julij Jan Willem, Anna en Lutgert Crabbenborgh, Harmen Tongerloe als vader en momboir zijner onmundigen kinderen Derck Hummelinck, Jan Bernard Roelevinck, Jan Conninck, Jan Pijper, voor haar selfs en in haare dan gegeevene qualitieijten cessie gedaan aan de heer Frederick Hendrick Stump van eene gerightelijcke obligatie door wijlen Harmen Schrader en Sara Maassen beijde in leeven ehel. aan wijlen Jacob Crabbenborgh en dessen huijsvrouw in date den 14 nov 1717 te summa ad 35 gulden hebben bekent schuldigh te weesen, ende sulx meede in voldoendinge van zijnen weled. verdient salaris over de slissinge van dien boedel, nader en breeder bij t prothocoll

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1737. de 4 julij jan willem, anna en lutgert Krabbenborg, harmen tongerloe als vader en voogd zijn minderjarigen kinderen Derk hummelinck, jan bernard roelevinck, jan conninck, jan pijper, voor haar zichzelf en in haar dan gegeevene qualitieijten overdacht gedaan aan de heer frederick Hendrik stump van een gerightelijcke schuldbekentenis door overleden harmen schrader en sara maassen beide in leven echtgenoten. aan overleden jacob Krabbenborg en van hun huisvrouw in op een zeker tijdstip de 14 nov 1717 te som ad 35 gulden hebben bekent schuldigh te wezen, en zo mede in voldoendinge van zijn weledele. verdient salaris over de slissinge van dien boedel, nader en Breder bij t prothocol

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./