Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

66

Document datum

29-12-1736

Document soort

pagina

12,00 t/m 12,00

Tekst

1737. Den 12 janurij. Aaltjen Hartmans weduwe van wijlen Harmen Temminck geassisteert met haaren oom en momboir Claas Hartman en haare kinderen en derselver momboiren geexhibeert en cessie en overgave van alle haare gereede en ongereede goederen, aan haare haare dochter Marija Temminck en dessen erven in dato 5 martij 1736 door wijlen haar man en compnte. neffens aanweesende getuijgen onderteekent, gelijck soo sampt als sonders den voors. eijgendom aan het platz en steedeken. Soo van gereede als ongereede goederen van haare dochter alsnogh waren overgeevende en cedeerende kraght ende mits deesen, ten eijnde om haar daarvoor te onderhouden, schulden te betalen .. Alles nader en breder bij het prothocoll te sien.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1737. de 12 januarij. aaltjen hartmans weduwe van harmen temminck geassisteert door haar oom en voogd claas hartman en haar kinderen en van hun/hen voogden getoond en overdacht en overgave van alle haar roerende en onroerende goederen, aan haar haare dochter Maria temminck en van hun erven daterend 5 maart 1736 door overleden haar man en zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. naast aanwezige getuigen onderteekent, gelijk wanneer met als zonder de de genoemde (voor genoemde). eigendom aan het platz en kleine woning. wanneer van roerende als onroerende goederen van haar dochter alsnog waren overgeevende en overdragende kracht en mits deze, ten einde om haar daarvoor te onderhouden, schulden te betalen .. alles nader en breder bij het prothocol te zien .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./