Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

61

Document datum

26-9-1736

Document soort

pagina

12,00 t/m 12,00

Tekst

1736. Den 26 september Anna Tongerloe wed wijlen Jan Brethouwer cum suis voor een capitaal ad 150 gulden Hollandts, aan en ten profijte van de kercke alhijr, door wijlen Joost Krabbenborgh en Geertruidt Roelevinck in leeven ehel. gegeeven en vermaackten, verbinden in specie haar en haar kinderen toebehoordende huijs en hoff alhijr kennelijck, en stuck bouwlandt alhijr aan de Steenstraete naast Crabbengorghs landt geleegen, breeder bijt prothocoll.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1736. de 26 september anna tongerloe weduwe overleden jan brethouwer met de zijnen voor een kapitaal ad 150 gulden hollandts, aan en ten voordele van de kercke alhier, door overleden joost Krabbenborg en geertruidt roelevinck in leven echtgenoten. gegeeven en vermaackten, verbinden in contact geld haar en haar kinderen toebehoordende huis en hoff alhier kennelijk, en stuk akkerland alhier aan de steenstraete naast Krabbenborg Land gelegen, Breder bijt prothocol .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./