Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

55

Document datum

12-12-1735

Document soort

pagina

10,00 t/m 10,00

Tekst

1735. Den 12 decembr Jan Schrader en den Anna ten Bossche eheluijden, voor eener summa ad hondert gulden capitaal aan de Dijaconije ofte Huijsarmen alhijr verbonden haar aandeel van een huijs an daarachter geleegenen hoff alhijr in Lightenvoorde op den Rapenborgh tusschen de behuijsingen van de weduwe Huijninck en Berent Konninck kennelijk geleegen, breeder bij het prothocoll.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1735. de 12 decembr jan schrader en de anna ten bossche echtgenoten, voor eener som ad hondert gulden kapitaal aan de dijaconije of Armenhuis alhier met als onderpand haar aandeel van een huis an daarachter gelegen hoff alhier in Lichtenvoorde op de rapenborgh tussen de behuizinge van de weduwe Huinink en berent Konnink kennelijk gelegen, Breder bij het prothocol .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./