Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

5

Document datum

2-3-1729

Document soort

pagina

2,00 t/m 2,00

Tekst

Garrit Bijteman jongman aan zijnen broeder en suster Jan Bijteman en Enneken Donderwinckel Ehel. voor eene wel en te danke betaalde summa geldes gecedeert en opgedragen zijn anpart aan de Bijtemans steede in den bosch en krinck Lightenvoorde kennelijck geleegen soo als het selve hem van zijne ouderen is aangestorven en aangeerft breeder bij t prothocoll.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

garrit bijteman jongman aan zijn broer en zuster jan bijteman en enneken Donderwinkel echtgenoten. voor een wel en te danke betaalde geldbedrag overgedragen en opgedragen zijn deel aan de bijtemans kleine woning in de bosch en gemeente Lichtenvoorde kennelijk gelegen wanneer als het zichzelf zich van zijn ouderen is aangestorven en aangeerft Breder bij t prothocol .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./