Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

49

Document datum

20-8-1734

Document soort

pagina

9,00 t/m 9,00

Tekst

1734. Den 20 augusti Jan Schrader en Anna ten Bossche eheluijden ten dienste van haren soone Jan Schrader junior als collecteur voor 1723 gld 3 1/2 str achterstant ten comptoire, tot securiteijt van Jan Crabbenborgh als pacht en van dien impost verscheenen met ultimo junij 1732, verbonden haar aandeel aan het huijs waarin woonen en hoff daarachter neffens fouselbranderije huijsgrack voorts den hoff bij Christiaan Sillevolts hoff, aan de Steenstrate, haar landt op t Oulandt achter de meule, haar stuck bouwlandt op den Holskamp, haar anpart aan een torf veeneplas off boort naast Leefferinck boort, en haar gereghte aandeel aan het erve ende goedt Wassinck in Vrageren en ten eijnde als bij de dote ten prothocolle nader en breeder te sien is.

Kantlijn tekst

Deese in dato den 30 septembr. 1735 en 25 janurij 1737 behoorlijck ten prothocoll gerojeert.

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1734. de 20 van augustus jan schrader en anna ten bossche echtgenoten ten dienste van haar zoon jan schrader junior als collecteur voor 1723 gld 3 1/2 str achterstant ten secretariaat, schrijfruimte, archief, tot verzekerd van jan Krabbenborg als belasting en van dien belasting Verschenen met ultimo junij 1732, met als onderpand haar aandeel aan het huis waarin wonen en hoff daarachter naast fouselbranderije huijsgrack en verder de hoff bij christiaan sillevolts hoff, aan de steenstrate, haar Land op t oulandt achter de meule, haar stuk akkerland op de holskamp, haar deel aan een torf veeneplas off boort naast leefferinck boort, en haar rechtbank aandeel aan het vast goed in tegenstelling tot leengoed en landgoed wassinck in Vragender en ten einde als bij de dote ten prothocol nader en Breder te zien is .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./