Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

46

Document datum

27-4-1734

Document soort

pagina

9,00 t/m 9,00

Tekst

1734. Den 27 aprill Catharina Hartmans en Christijna Hartmans geassisteert met haaren haaren oom Claas Hartman malkanderen reciproce betughtiget ad vitam nader en breeder bij t prothocoll te sien, in alle haare gereede en ongereede goederen egeene uijtgesondert & ce.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1734. de 27 april catharina hartmans en christijna hartmans geassisteert door haar haaren oom claas hartman elkaar reciproce betughtiget gedurende het hele leven nader en Breder bij t prothocol te zien, in alle haar roerende en onroerende goederen egeene uitgezondert & ce .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./