Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

45

Document datum

9-3-1734

Document soort

pagina

9,00 t/m 9,00

Tekst

1734. Den 9 maart Reijnder Planten en Helena Velders eheluijden voor het goede gedragh van den heer der medeiijne Fredrick Hendrick Wetters, welcken sigh alhijr metter woon wilde needer setten, verbonden in specie haar huijs alhijr aan de marckt staande, als meede de meliaratie van den Bruggencamp bij de Biesemate geleegen, breeder bij t prothocoll.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1734. de 9 maart reijnder planten en helena velders echtgenoten voor het goede gedrag van de heer van de medeiijne fredrick Hendrik wetters, welke zich alhier voor het wonen wilde neer zetten, met als onderpand in contact geld haar huis alhier aan de marckt nu, als mede de meliaratie van de bruggencamp bij de biesemate gelegen, Breder bij t prothocol .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./