Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

44

Document datum

17-12-1733

Document soort

pagina

8,00 t/m 8,00

Tekst

1733. Den 17 decembr. Jan Huijninck en Geesken te Hulsevoort ehel voor een summa ad twee en t sestigh gulden aan Cornelis en Jan Hendrick Doppen verbonden haar stucke bouwlandt ad anderhalf schepsel gesaaij op desen Nijenkamp naast Toebe Reesincks en Derck Hendrick Huijnincks landt in de bourschap Vrageren kennelijck, vide prothocoll.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1733. de 17 decembr. jan Huinink en geesken te hulsevoort echtgenoten voor een som ad twee en t sestigh gulden aan cornelis en jan Hendrik door een houten pen verbinden met als onderpand haar stucke akkerland ad anderhalf schepsel zaaigoed op deze nijenkamp naast toebe reesincks en Derk Hendrik huijnincks Land in de Buurtschap Vragender kennelijk, zie prothocol .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./