Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

43

Document datum

17-10-1733

Document soort

pagina

8,00 t/m 8,00

Tekst

1733. Den 17 octobr. Jan te Dorsthorst (geassisteert = doorgestreept) weduwenaar van wijlen Beerndeken Colsteede geassisteert met de momboiren van zijn onmundige kindt, en zijne toekomende bruijdts vader Tonnis Knippers aan deesen weleden. gerighte geexhibeert eene houwelijxe voorwaarde, en daarbij gemaackte accoort bij forme van magescheijdinge, en waarbij t kindt moeder goedt beweesen is. Breeder bij 't magescheijt in de registrature der paquetten erveutelijck, te sien.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1733. de 17 oktober. jan te dorsthorst (geassisteert = doorgestreept) weduwnaar van overleden beerndeken colsteede geassisteert door de voogden van zijn minderjarige kind, en zijn toekomende bruijdts vader tonnis knippers aan deze weleden. rechtbank getoond een huwelijkse voorwaarde, en daarbij gemaackte accoord bij forme van boedelscheiding, en waarbij t kind moeder landgoed bewezen is. Breder bij 't boedelscheiding in de archief erveutelijck, te zien .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./