Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

41

Document datum

22-6-1733

Document soort

pagina

8,00 t/m 8,00

Tekst

1733. Den 22 junij Beerent Colckman in den Bosch en Geesken Hennekes ehel. aan Peter te Roller en dessen erven voor neegenen t negentigh gulden capitaal verbonden haare gereede en ongereede goederen en in specie haare eijgendoenelijcke behuijsinge en daartoe en aangehoordende hofflandt, en soodanighe hofflandt soo van Toebe aangekoft, twee spint lijns gesaij en nogh vijff spint lijns gesaaij beijde in den Bosgaarden en Bosch kennelijck. Breeder bij 't prothocoll.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1733. de 22 junij Berend colckman in de bosch en geesken hennekes echtgenoten. aan peter te roller en van hun erven voor neegenen t negentigh gulden kapitaal met als onderpand haar roerende en onroerende goederen en in contact geld haar eigendom gebouwen en daartoe en aangehoordende hofflandt, en zodanige hofflandt wanneer van toebe aangekoft, twee (* 1,7) are lijns gesaij en nog vijf (* 1,7) are lijns zaaigoed beide in de bosgaarden en bosch kennelijk. Breder bij 't prothocol .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./