Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

4

Document datum

11-2-1729

Document soort

pagina

2,00 t/m 2,00

Tekst

1729. Den 11 febr. Bartelt Jekinck en Aaltjen Garritsen aan haaren soone Jan Jekinck ende Peterken Wilmsen Ehel. gecedeert en opgedragen, de andere halfscheijt van haar huijs en hoff in Lightenvoorde, nader en breder bij t prothocoll te sien. Dito Jan Jekinck en Peterken Wilmsen tot opvolginge van haare beloften aan haare ouderen gedaan weederom verbonden, het voor schr. aan haar opgedraegene huijs. Dela (?) vide prothocoll.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1729. de 11 februari. bartelt Jekking en aaltjen garritsen aan haar zoon jan Jekking en peterken wilmsen echtgenoten. overgedragen en opgedragen, de andere halve van haar huis en hoff in Lichtenvoorde, nader en breder bij t prothocol te zien. dito jan Jekking en peterken wilmsen tot opvolginge van haar beloften aan haar ouderen gedaan weer met als onderpand, het voor schrift. aan haar opgedragene huis. dela (?) zie prothocol .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./