Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

39

Document datum

1-5-1733

Document soort

pagina

7,00 t/m 7,00

Tekst

1733. Den 1 maij de heer Arnoldus Monhemius V.D. Minister alhijr, weduwenaar van wijlen juffrouw Henrietta Dijlle, meede geassisteert met de heeren Theodorus van Huls, en Jan Willem Carp als toesiende monboiren van zijne twee onmundige kinderen, Johanna Christina en Theodora Elisabetha Monhemius, aan deesen weled. gerighten in volgdoeninge van t landt reght deser graafschap Zutphen, geexhibeert en een behoorlijcken staat en inventaris van alle zijne gereede en ongereede goederen, obligatien, actien, crediten en debiten. Voorts eenen staat van de taxe over de gereede mobilia maackten opreghten (inventaris = doorgestreept) magescheijdigen moeder goedt beweesen zijnde alle ten prothocolle en bij de registrature der paquetten ervintlijk, en breeder te sien.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1733. de 1 mei de heer arnoldus monhemius v.d. minister alhier, weduwnaar van overleden juffrouw henrietta dijlle, mede geassisteert door de Heren theodorus van huls, en jan willem carp als toesiende monboiren van zijn twee minderjarige kinderen, johanna christina en theodora Elisabet monhemius, aan deze weledele. rechtbanken in volgdoeninge van t Land recht deze graafschap zutphen, getoond en een behoorlijke staat en inventaris van alle zijn roerende en onroerende goederen, obligatien, actien, crediten en debiten. en verder een staat van de belasting over de roerende mobilia maackten opreghten (inventaris = doorgestreept) boedelscheidingen moeder landgoed bewezen zijnde alle ten prothocol en bij de archief ervintlijk, en Breder te zien .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./