Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

38

Document datum

31-3-1733

Document soort

pagina

7,00 t/m 7,00

Tekst

1733. Den 31 maart Willen en Agnes Schrader aan haare nighte Aaltjen Schraders gecedeert op en overgedragen alle haare gereede en ongereede goederen, obligatien, actien crediten en debiten egeene in alles uijtbesondert, als meede in specie in haare gereghte anparten aan het ouderlijcke huijs hijr in Lightenvoorde op den Rapenborgh kennelijk geleegen, item een en een half stucke landes op den Hulskamp in Vrageren, en twee stucken hofflandt in den Bosgoorden, als oock haar anpart aan een boort veens. ten eijnde om haar daarvoor tijdt haares leevens te onderhouden. alles nader en breeder bij t prothocoll te sien, en te vinden.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1733. de 31 maart willen en agnes schrader aan haar nighte aaltjen schraders overgedragen op en overgedragen alle haar roerende en onroerende goederen, obligatien, actien crediten en debiten egeene in alles uitgezondert, als mede in contact geld in haar rechtbank anparten aan het ouderlijcke huis hijr in Lichtenvoorde op de rapenborgh kennelijk gelegen, idem een en een half stucke land (grond) op de hulskamp in Vragender, en twee stucken hofflandt in de bosgoorden, als ook haar deel aan een boort veens. ten einde om haar daarvoor tijdt haares leevens te onderhouden. alles nader en Breder bij t prothocol te zien, en te vinden .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./