Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

37

Document datum

2-1-1733

Document soort

pagina

7,00 t/m 7,00

Tekst

1733. Den 2 januarij Jan Hulshoff Tonnisken te Roller, ehel wijl zij sigh alhijr in Lightenvoorde metter woon hadden needergestett, tot opvolginge van t oude borger reght, voor een goedt gedraght en dat zijn den armen niet sullen lastigh vallen verbonden haare gereede en ongereede goederen, gelijck oock deselfs vader Geert te Roller. Breeder bij 't prothocoll.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1733. de 2 januari jan Hulshof tonnisken te roller, echtgenoten terwijl zij zich alhier in Lichtenvoorde voor het wonen hadden needergestett, tot opvolginge van t oude burger recht, voor een landgoed gedraght en dat zijn de behoeftigen niets zullen lastigh vallen met als onderpand haar roerende en onroerende goederen, gelijk ook van hem/haar vader geert te roller. breeder bij 't prothocol .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./