Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

34

Document datum

4-6-1732

Document soort

pagina

6,00 t/m 6,00

Tekst

1732. Den 4 junij Beerent Zijronden aan de Dijaconije ofte Huijs armen alhijr voor een summa van hondert vijftigh gulden capitaall verbonden zijn hofflandt in den goorden bij den Esch en een molders gesaaij bouwlandt op den Nijrinckshaar, alles breeder bij t prothocoll.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1732. de 4 junij Berend zijronden aan de dijaconije of huis behoeftigen alhier voor een som van hondert vijftig gulden capitaall met als onderpand zijn hofflandt in de lager gelegen (moerassig) stuk land bij de afgescheiden land door een omheining (vaak bemest met plaggen waardoor dit steeds hoger ligt of een door schapen bemest stuk omheind gebied waarbij men ombeurten de wacht hield) en een * ca 125 .. 137 liter zaaigoed akkerland op de nijrinckshaar, alles Breder bij t prothocol .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./