Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

33

Document datum

3-6-1732

Document soort

pagina

6,00 t/m 6,00

Tekst

1732. Den 3 junij Trijntjen te Coppele wed. van wijlen Hendrick Leelandt ende haaren soon Garrit Leelandt, aan de Dijakonije ofte Huijs armen alhijr gecedeert en opgedragen haar toebehoren een vierdepart van een huijs en daarachter geleegene hofken alhijr aan de markt geleegen, ende een stuck goordenlandt alhijr in den Boshgoorden met de eene zijde aan 1st eenen bosch en met de andere zijde naast Willem Schraders hofflandt kennelijck, ten eijnde om voogemelte Trijntjen te Coppele daarvoor tijdt hares leevens te onderhouden, breeder bij 't prothocoll te sien.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1732. de 3 junij trijntjen te coppele weduwe. van overleden Hendrik leelandt en haar zoon garrit leelandt, aan de dijakonije of huis behoeftigen alhier overgedragen en opgedragen haar toebehoren een kwart van een huis en daarachter gelegene hofken alhier aan de markt gelegen, en een stuk goordenlandt alhier in de boshgoorden met de een zijlijn aan 1st een bosch en met de andere zijlijn naast willem schraders hofflandt kennelijk, ten einde om voogemelte trijntjen te coppele daarvoor tijdt haar leevens te onderhouden, Breder bij 't prothocol te zien .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./