Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

30

Document datum

17-5-1732

Document soort

pagina

5,00 t/m 5,00

Tekst

1732. Den 17 maij Jan van Bronckhorst als volmr. van Harmanus Verwit en Anna van Cralingen ehel aan Gooswijn van Bronckhorst Margarieta Verwit ehel gecedeert en opgedraagen zijns compnts. principalen eijgen toebehoorende huijs en erve staande naast den kerckhoff in de stadt Lightenvoorde, als meede nogh een hoff en weijdeken geleegen naast den Leeverinck Camp in de buijschap Vrageren den Verwits hof en maeken (= als een maethe?) genaamt breeder bij t prothocoll te sien. Denselven dito Gooswijn van Bronckhorst en Margareta Verwit ehel. deselve hijrvoor aan haar gecedeerde huijs en hoff off maken, wederom gecedeert en opgedragen aan Jan Derck van Bronckhorst en Elisabeth Tongerlo ehel. Vide prothocoll.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1732. de 17 mei jan van bronckhorst als gevolmagtigde. van harmanus verwit en anna van cralingen echtgenoten aan gooswijn van bronckhorst margarieta verwit echtgenoten overgedragen en opgedraagen zijn compnts. hoofdzaak eigen toebehoorende huis en vast goed in tegenstelling tot leengoed nu naast de kerckhoff in de stad Lichtenvoorde, als mede nog een hoff en weijdeken gelegen naast de leeverinck stuk grond in de buijschap Vragender de verwits hof en maeken (= als een maethe?) genaamt Breder bij t prothocol te zien. denselven op de zelfde dag gooswijn van bronckhorst en margareta verwit echtgenoten. van hem/haar hijrvoor aan haar gecedeerde huis en hoff off maken, wederom overgedragen en opgedragen aan jan Derk van bronckhorst en Elisabet tongerlo echtgenoten. zie prothocol .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./