Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

29

Document datum

7-5-1732

Document soort

pagina

5,00 t/m 5,00

Tekst

Den 7 maij Tonnis Woorts en Fenne Steegers eheluijden aan Jan Storteler en Jenneken Rootinck eheluijden gecedeert en opgedragen haar toebehoordende een vijfte part van half Steegers, soo van huijs, hoff, bouw weij en hoijlandt, soo daartoe van beidts gehoort heeft en nogh hoort, in de bourschap Leevelde geleegen, voorts haar appart van de landerijen hijr bij Bosweevers onder den krinck van Lightenvoorde geleegen als meede 1/5 part van ongeveer anderhalven dagh grasmaijens, achter Steegers geleegen, en dan nogh 1/5 part van ongeveer een schepsel gesaaij op den Vinkes Camp, breeder bij t prothocoll.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

de 7 mei tonnis woorts en fenne steegers echtgenoten aan jan storteler en Jenneke rootinck echtgenoten overgedragen en opgedragen haar toebehoordende een vijfde deel van half steegers, wanneer van huis, hoff, oogst wei en hooiland, wanneer daartoe van beidts gehoort heeft en nog hoort, in de Buurtschap lievelde gelegen, en verder haar appart van de landerijen hijr bij bosweevers onder de gemeente van Lichtenvoorde gelegen als mede 1/5 deel van ongeveer anderhalven daag grasmaijens, achter steegers gelegen, en dan nog 1/5 deel van ongeveer een schepsel zaaigoed op de vinkes stuk grond, Breder bij t prothocol .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./