Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

286

Document datum

19-10-1753

Document soort

pagina

t/m

Tekst

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

doorgestreept ! 1753 de 19 oktober .. cornelia benthem weduwe. van overleden joost reniers, hendrik de guleker, andries buijsen en zijn vrouw maria de guleker en van peter scheltema en zijn vrou margareta de guleker, overdraagt en overdraagt .. aen de eerwaarde heer gerhardus brouwer predicant tot vrieseveen zijn huijsvrouw aleida van de struikgewas en hare erven sekere schuldbekentenis groot drie duizend gulden kapitaal voor overleden den hoogwelgeborene heer frederik vazal van de koning van Heiden heer van Lichtenvoorde xtst. en vrou christina barbara gravinne van bijland holt op de 12 august 1755 van overleden juffer marian lankhorts geregistreert en waarvoor tot een speciaal .. deze domeinen lightenvoorde gelegen, en welke schuldbekentenis door of namens deselve op de 6 august 1755 aan wijlen maria margaretta benthem, weduwe van de berg is overgedragen, alles getuige prothocol q.r.

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./