Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

28

Document datum

18-4-1732

Document soort

pagina

5,00 t/m 5,00

Tekst

1732. den 18 aprill Jan Lockhorst en Tonnisken van Meetelen ehel aan Gosselijck Verwoolde, woonende op t kerspel Vreeden voor vierhondert vijftigh gulden capitaal verbonden de melioratie van haar huijs en hoff alhijr op den Rapenborgh geleegen. Breeder bij 't prothocoll te sien.

Kantlijn tekst

Stadt en krinck Lightenvoorde

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1732. de 18 april jan lockhorst en tonnisken van meetelen echtgenoten aan gosselijck Verwoold, woonende op t parochie (kerkdorp) vreeden voor vierhondert vijftig gulden kapitaal met als onderpand de melioratie van haar huis en hoff alhier op de rapenborgh gelegen. Breder bij 't prothocol te zien .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./