Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

260

Document datum

11-3-1750

Document soort

pagina

t/m

Tekst

1750. den 11 maart een quartier nae seven uijren des avonds de heer Harmen Walijen peijndinge gedaan op en aan het halve goedt Gierkinck van Garrit Jan Heminck om daer uijt betalinge te hebben van eene capitale summa van vijftien hondert en twe en veertig gulden 15 ½ stuijver, immers voor so verre den compt op de ongerede goederen oft wel op de maloratie van voorn. Garrit Jan Heminck onder en in Wenterswijck gelegen en gehorende, heeft gepeijndet egter bedagt sijn regtmatig agterwesen daer uijt niet sullen en kunnen ontfangen. alles breder bij ’t prothocoll q.r.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1750. de 11 maart een quartier na zeven uren van de avonds de heer harmen walijen beslagname gedaan op en aan het halve landgoed gierkinck van garrit jan Hemink om daar uit betaling te hebben van een capitale som van vijftien hondert en twee en veertig gulden 15 ½ stuijver, immers voor so verre de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken op de onroerende goederen oft wel op de maloratie van voornemens. garrit jan Hemink onder en in Winterswijk gelegen en gehorende, heeft gepeijndet echter bedacht zijn rechtmatig agterwesen daar uit niets zullen en kunnen ontvangen. alles breder bij ’t prothocol q.r .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./