Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

258

Document datum

11-3-1750

Document soort

pagina

t/m

Tekst

1750 den 11 maart de clock halff seven des avonds, den joede Benjamin Bernadis speciaal last hebbende van sijn moeder Berentjen Jacobs weduwe Bernadus Benjamin, peijndinge gedaan op en aan de ongerede goederen van Garrit Jan Hemminck, speciaal op een halff plaatsjen off erve Gierkinck genaemt om daer uijt betalinge te hebben van twee jondert en sestig gulden twee stuijvers en agt penningen, ’t alles breder bij ’t prothocoll q.r.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1750 de 11 maart de clock half zeven van de avonds, de joede benjamin bernadis speciaal inhoudsmaat voor graan, 1 opdracht = ongeveer, circa 3010 ltr. Na 1820 is 3000 ltr. aangehouden inhoudsmaat voor har hebbende van zijn moeder berentjen jacobs weduwe bernadus benjamin, beslagname gedaan op en aan de onroerende goederen van garrit jan hemminck, speciaal op een half plaatsjen off vast goed in tegenstelling tot leengoed gierkinck genaamt om daar uit betaling te hebben van twee jondert en sestig gulden twee stuivers en agt *1/240 of 1/270 pond, ’t alles breder bij ’t prothocol q.r .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./