Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

253

Document datum

9-6-1745

Document soort

pagina

t/m

Tekst

1745. Den 9 junij Beerent Dieperinck en Aaltjen Abbinck eheluijden, verclaart dat zij van soodanen anpart obligatie ad 500 gulden als wijlen haar moeder zal. van Garrit te Straake alnogh te pretendeeren hadde voor zijn kints gedeelte van hem Garrit te Straake te dancke voldaan en betaalt was. Vide prothocoll q.r.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1745. de 9 junij Berend dieperinck en aaltjen abbinck echtgenoten, verclaart dat zij van zodanig deel schuldbekentenis ad 500 gulden als overleden haar moeder zalige. van garrit te straake alnogh te pretendeeren had voor zijn kints gedeelte van zich garrit te straake te dancke voldaan en betaalt was. zie prothocol q.r .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./