Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

220

Document datum

7-10-1736

Document soort

pagina

t/m

Tekst

1736 Den 7 october Garrit ter Straake op groot Dieperinck en Janna Dieperinck eheluijden den voor eene capitaale summa ad vijfhondert gulden aan haaren neeve Jan Smalbraake dessen huijsvrouw en erven verbonden, en dannogh voor vijftigh gulden apart, soodanigh aandeel soo aan huijs, hoff hooij en weijdelandt als haaren broeder Beerent Dieperinck daarteegen aan haar in dato den 6 aprill 1725 in vollenkoomen eijgendom heeft overgegeven. Breeder bij ’t prothocoll te sien.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1736 de 7 oktober garrit ter straake op groot dieperinck en janna dieperinck echtgenoten de voor een capitaale som ad vijfhondert gulden aan haar neeve jan smalbraake van hun huisvrouw en erven met als onderpand, en dannogh voor vijftig gulden apart, zodanig aandeel wanneer aan huis, hoff hooi en weijdelandt als haar broer Berend dieperinck daarteegen aan haar daterend de 6 april 1725 in volkomen eigendom heeft overgegeven. Breder bij ’t prothocol te zien .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./