Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

219

Document datum

6-10-1736

Document soort

pagina

t/m

Tekst

1739 den 6 october Bartelt te Marvelt op Hoickinck weduwnaar van wijlen Griete Ebberinck, geassisteert met de momboiren van zijne onmundigen kinderen, magescheijdt, en houwelijxe voorwaarde geexhibeert, waarbij de onmundigen van het eerste en laaste bedde moeder goet is beweesen, en sigh met zijne bruijdt in alle goederen betughtiget. Breeder bij ’t prothocoll, en registrature der paquetten te vinden.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1739 de 6 oktober bartelt te marvelt op hoickinck weduwnaar van overleden griete ebberinck, geassisteert door de voogden van zijn minderjarigen kinderen, boedelscheiding, en huwelijkse voorwaarde getoond, waarbij de minderjarigen van het eerste en laatste bed moeder goed is bewezen, en zich met zijn bruid in alle goederen betughtiget. Breder bij ’t prothocol, en archief te vinden .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./