Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

213

Document datum

6-8-1735

Document soort

pagina

t/m

Tekst

1735 Den 6 augusti Jufffrouw Geertruijdt Haacks wed. Ruhenbeecks, geassisteert met den rentmr. Johan Knoll, als volmaghtersche van juffr Marija Lanschott, aan juffrouw Marija Margaritha van Benthem wed van Willem van den Bergh, gecedeert getransporteert op en overgedragen seecker capitaal ofte obligatie ad 3000 guldens de dato den 12 aug 1718 door wijlen Frederick baron van Heijden in den Vragerschen tiende gevestight. Breeder bij t prothocoll.

Kantlijn tekst

1769 den 9 oct ... gerojeert ...

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1735 de 6 van augustus jufffrouw Geertruid haacks weduwe. ruhenbeecks, geassisteert door de rentmr. johan Knol, als volmachtiger van juffr Maria lanschott, aan juffrouw Maria margaritha van benthem weduwe van willem van de bergh, overgedragen getransporteert op en overgedragen zeker kapitaal of schuldbekentenis ad 3000 guldens van/op de dag de 12 aug 1718 door overleden frederick vazal van de koning van Heiden in de Vragerdersen tiende gevestigd. Breder bij t prothocol .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./