Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

209

Document datum

9-7-1734

Document soort

pagina

56,00 t/m 56,00

Tekst

1734. Den 9 julij Jan Teppers en Wilmken Haverkamp ehel. aan de heeren righter en Dor. Stumph en vooght voor gerightsjura en advocaten salaris gecedeert en in vollen koomen verwin overgegeeven alle haare gereede en ongereede goederen egeene uijtgesondert, breeder bij t prothocoll. Zijnde die goederen op den 19 geexecuteert.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1734. de 9 julij jan teppers en wilmken haverkamp echtgenoten. aan de Heren rechter en dor. stumph en vooght voor gerightsjura en advocaten salaris overgedragen en in volle komen verwin overgegeeven alle haar roerende en onroerende goederen egeene uitgezondert, Breder bij t prothocol. zijnde die goederen op de 19 geexecuteert .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./