Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

20

Document datum

17-1-1731

Document soort

pagina

4,00 t/m 4,00

Tekst

1731. Den 17 januarij Gertruijd Roelevinck wed van wijlen borgem. Jacob Crabbenborgh geassisteert met Jan Keuninck staat en inventartis van alle haare goederen geexhibeert, soo en als deselve geweest waeren als wijlen haaren man nogh leevendigh en doodt was, bij t paquet.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1731. de 17 januari gertruijd roelevinck weduwe van overleden burgermeester. jacob Krabbenborg geassisteert door jan keuninck staat en inventartis van alle haar goederen getoond, zoals van hem/haar geweest waren als overleden haar man nog leevendigh en doodt was, bij t paquet .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./