Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

192

Document datum

8-5-1754

Document soort

pagina

51,00 t/m 51,00

Tekst

1754. Den 8 meij. Heeft Jan Holleweg en Janna Govers echtl. verbonden aan de rentmr. Johan Knol en desselfs erven, voor een capitaal van negenhondert en vijfitg guldens cum interesse haar comptn eijgendommelijk toebehorene huijs met een hof daar aghter in de stad Ligtenvoorde tussen de huijsen van Jochem Sterenborg en Cornelis Doppen gelegen, item het stuk bouland ongeveer drie schepel gesaai groot op den Voogtscamp aagter Huijnink alest (?) de wed Goeversland gesitueert alsmede een half kempken in t Vragender Velt gelegen, waar van de wed. Govers de wederhelfte toegehoort en dan nog een stuk hofland in den Bosgaarden naast Albert Mellincksland liggende, alle in bij of omtrent die stad en in de heerlijkheid Ligtenvoorde kennelijk gelegen. breder ten prothocolle q.r.

Kantlijn tekst

1782. Den 24 meij is tegenstaande acte van schuld bekentenisse door Johanna Catharina van der Beeken en C. Holweg wed. Venneman rerojeert. Quod testor G.L. Schalen Righter x lands.

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1754. de 8 mei. heeft jan holleweg en janna govers echtl. met als onderpand aan de rentmr. johan knol en haar erven, voor een kapitaal van negenhondert en vijftig guldens met rente haar zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken eigendommen toebehorene huis met een hof daar achter in de stad Lichtenvoorde tussen de huizen van jochem sterenborg en cornelis door een houten pen verbinden gelegen, idem het stuk akkerland ongeveer drie * ca 29-34 ltr zaaigoed groot op de voogtscamp aagter huijnink alest (?) de weduwe goeversland gesitueert alsmede een half kempken in t vragender grondweefsel van lakenstof gelegen, waar van de weduwe. govers de echtgenoot toegehoort en dan nog een stuk tuinland in de bosgaarden naast albert mellincksland liggende, alle in bij of omtrent die stad en in de domeinen Lichtenvoorde kennelijk gelegen. breder ten prothocol q.r .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./