Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

191

Document datum

8-2-1754

Document soort

pagina

51,00 t/m 51,00

Tekst

1754. Den 8 febr. Jan Keuninger en Janna Hartmans malcanderen in hare gehele naelatenschap betugtigt soo van gerede als ongerede goederen.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1754. de 8 februari. jan keuninger en janna hartmans met elkaar in haar gehele nalatenschap betugtigt wanneer van roerende als onroerende goederen .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./