Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

190

Document datum

21-1-1754

Document soort

pagina

50,00 t/m 50,00

Tekst

1754. Den 21 januarij. Harmen Holleweg en sijn vrou Fenne Olijslagers geven in een compleet verwin over, voor behoudens haar t regt van losse, aan Hendrik Walien Hendriks, die voor voorn. Waliens op den 7 julij des gepasseerden jaars 1753. met peijdingen besprokene goederen. Vide acte en peindinge q.r.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1754. de 21 januari. harmen holleweg en zijn vrou fenne olijslagers geven in een compleet verwin over, voor behoudens haar t recht van losse, aan hendrik walien hendriks, die voor voornemens. waliens op de 7 julij van de gepasseerden jaar 1753. met beslag nemen besprokene goederen. zie acte en beslagname q.r .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./