Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

19

Document datum

13-1-1731

Document soort

pagina

4,00 t/m 4,00

Tekst

1731. Den 13 januarij Jan Keusinck en Geertruij Wolters ehel aan Tonnis Noorts Catharina Momberg gecedeert haar toebehoordende 1/4 part van een huijs alhijr Lightenvoorde aan de marckt staande, breeder bij t prothocoll. Dito Tonnis Noorts hetselve weederom neffens een hoeck hofflandt achter den Kerckenkamp naast Geurt Bijvancks landt, verbonden voor hondert seeven en dertigh gulden aan Geert te Beijtell en dessen huijsvrouw, vide prothocoll.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1731. de 13 januari jan keusinck en geertruij wolters echtgenoten aan tonnis noorts catharina momberg overgedragen haar toebehoordende 1/4 deel van een huis alhier Lichtenvoorde aan de marckt nu, Breder bij t prothocol. dito tonnis noorts het zelfde weer naast een klein stuk grond hofflandt achter de kerckenkamp naast geurt Bijvank Land, met als onderpand voor hondert zeven en dertig gulden aan geert te Beitel en van hun huisvrouw, zie prothocol .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./