Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

189

Document datum

15-12-1753

Document soort

pagina

49,00 t/m 49,00

Tekst

1753. Den 15 decbr. Jan Holleweg en Janna Govers eheluijden acte overgegeven waarbij verclaren voornemens te sijn om over hare door de doot te ontruijmene goederen te disponeren onder haar ieder ses kinderen. Derhalven bij desen hebben verclaart dat haar laatste wille en begeert is als volgt: Namentlijk dat sij aen vijf haare kinderen, met namen Harmen, Janna, Berendina, Derk en Jacobus Holleweg in vollen eijgendom maaken sodane erfportie, als bij overlijden der comptn. uijt haare goderen aen een iegelijk van die kinderen sal competerende sijn, dog dat de portie van haar dogter Christina Holleweg, nu getrout aen H. Venneman sijnde het overige sesde gedeelte t geene ab intestato uijt hare goedeen op haar moest vervallen en waaronder sij testateure het halve huijs, schuur en hof hier in Ligtenvoorde aen de Steenstrate, aller naest het huijs van Anton Kolkman gelegen en tegenswoordig door Hartger Venneman en Christina Holleweg bewoont wordende, mede willen hebben begrepen, naer dode van hun testateuren sal vervallen en sterven op de kinderen van haar dogter Christina Holleweg, die deselve bij haar eersten man Jacobus van der Beek als ook die bij haar tegenwoordige man H. Venneman heeft geprocieert of nog nogte procre-eren, wordende ten dien opsigte voornoemde erfportie aen Hartger Venneman en Christina Holleweg met de last van hideicommis. Alles breder bij 't proth. q.r.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1753. de 15 decbr. jan holleweg en janna govers echtgenoten acte overgegeven waarbij verclaren voornemens te zijn om over haar door de dood te ontruijmene goederen te disponeren onder haar ieder ses kinderen. derhalven bij deze hebben verclaart dat haar laatste wille en begeert is als volgt: Namenlijk dat zij aan vijf haar kinderen, met namen harmen, janna, berendina, derk en jacobus holleweg in volle eigendom maken zodanige erfportie, als bij overlijden van de zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken. uit haar goderen aan een iegelijk van die kinderen zal competerende zijn, maar dat de portie van haar dochter christina holleweg, nu gehuwd, getrouwd aan h. venneman zijnde het overige sesde gedeelte t geene bij door erfenis in eigendom verkrijgen (erfopvolging zonder testament), bij gebrek aan testament uit haar goedeen op haar moest vervallen en waaronder zij testateure het halve huis, schuur en hof hier in Lichtenvoorde aan de steenstrate, aller naast het huis van anton kolkman gelegen en tegenswoordig door hartger venneman en christina holleweg bewoont wordende, mede willen hebben begrepen, naar dode van hun ouders zal vervallen en sterven op de kinderen van haar dochter christina holleweg, die van hem/haar bij haar eersten man jacobus van de beek als ook die bij haar tegenwoordige man h. venneman heeft verwekt of nog nogte procre-eren, wordende ten dien opsigte voornoemde erfportie aan hartger venneman en christina holleweg met de inhoudsmaat voor graan, 1 opdracht = ongeveer, circa 3010 ltr. Na 1820 is 3000 ltr. aangehouden inhoudsmaat voor har van hideicommis. alles breder bij 't prothocol. q.r .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./