Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

187

Document datum

19-10-1753

Document soort

pagina

48,00 t/m 48,00

Tekst

1753. Den 2 julij. Dor J.G. Pleger volmr. van de ontfanger generaal de heer B. Verstege distractie versogt van de halfscheid van t huijs, hof en where binnen Ligtenvoorde alsmede van vier hoekjes hofland mede onder Ligtenvoorde gelegen hierbij de acte van inleidinge uijtgedrukt. q.r.

Kantlijn tekst

en Hartger Venneman en sijn vrou toestendig

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1753. de 2 julij. dor j.g. pleger gevolmagtigde. van de ontvanger generaal de heer b. verstege overdracht van het eigendomsrecht verzocht van de helft (half) van t huis, hof en schuur binnen Lichtenvoorde alsmede van vier klein stuk grond tuinland mede onder Lichtenvoorde gelegen hierbij de acte van inleidinge beschreven. q.r .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./