Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

186

Document datum

30-7-1753

Document soort

pagina

48,00 t/m 48,00

Tekst

1753. Den 10 julij. Conr. Bern. Schutte roomsch priester peindinge gedaan op de gerede en ongerede goederen van Harmen Holleweg en vrou Fenne Olijslagers bestaande in levendige have en vhe ingedoemte des huijses, actien en credtien, voorts mede op de ongerede goederen in specie op t huijs en where met derselver brougereetschap bij haar bewoont en gebruikt wordende en binnen Ligtenvoorde staande mede op en aen een stukke bouland in den Bosgaarden tussen het hofland van Albert Mellink en H. Weijenborg onder Ligtenvoorde kennelijk gelegen, ende sulx om door dit middel te verkrijgen betalinge van eener summa van vierhondert guldens met de intresse ad 28 gulden.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1753. de 10 julij. conr. bern. schutte roomsch priester beslagname gedaan op de roerende en onroerende goederen van harmen holleweg en vrou fenne olijslagers bestaande in levendige have en vhe ingedoemte van de huizes, actien en credtien, en verder mede op de onroerende goederen in contact geld op t huis en schuur met van hun/hen brougereetschap bij haar bewoont en gebruik wordende en binnen Lichtenvoorde nu mede op en aan een stukke akkerland in de bosgaarden tussen het tuinland van albert mellink en h. weijenborg onder Lichtenvoorde kennelijk gelegen, en zo om door dit middel te verkrijgen betaling van eener som van vierhondert guldens met de intresse ad 28 gulden .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./