Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

185

Document datum

7-7-1753

Document soort

pagina

47,00 t/m 47,00

Tekst

1753. Den 7 julij. Dor. A.H. Bom in qualiteit als molmr. van de heer Henrik Walien Henricks, peidinge gedaan op de gerede en ongerede goederen van Harmen Holleweg en desselfs vrouw Fenne Olijslagers en wel in specie op en aen een huijs en where met derselver brouwgereetschap bij haar bewoont en gebuijkt wordende en binnen Ligtenvoorde staande, voorts mede op en aen een stukke bouland in den Bosgaarden tussen t hofland van Albert Mellink en A. Weijenborg onder Ligtenvoorde kennelijk gelegen, en sulx om door middel van dien te verkrijgen betalinge eener summa van vijfhondert gulden met 't lopende jaar renthe en casu quo de costen.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1753. de 7 julij. dor. a.h. bom in kwaliteit als molmr. van de heer henrik walien henricks, beslagname gedaan op de roerende en onroerende goederen van harmen holleweg en haar vrouw fenne olijslagers en wel in contact geld op en aan een huis en schuur met van hun/hen brouwgereetschap bij haar bewoont en gebuijkt wordende en binnen Lichtenvoorde nu, en verder mede op en aan een stukke akkerland in de bosgaarden tussen t tuinland van albert mellink en a. weijenborg onder Lichtenvoorde kennelijk gelegen, en zo om door middel van dien te verkrijgen betaling eener som van vijfhondert gulden met 't lopende jaar renthe en in welk geval de kosten .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage





© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./