Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

184

Document datum

2-7-1753

Document soort

pagina

47,00 t/m 47,00

Tekst

1753. Den 2 julij. Dor J.G. Pleger in qualiteit als volmr. van den ontfanger generaal de heer B. Verstege, inleindinge in loco met apprelensie ten possessie en de goederen van Hartger Venneman en desselfs vrou versogt, en wel in specie de halfscheid van geexecuteerende behuijsinge, hof, schure en where daar agter gelegen binnen Ligtenvoorde, voorts in de halfscheid van vier hoekjes hofland waarvan drie op de Geurmathe en een hoekjen in den Hooilandsgaarden is gelegen, waarop den comptn in de werkelijke possessie van de voorsr. goederen, voor soo verre versogt, is gesteld met belofte om den selven daar inne te sullen manitieren stijven en sterken soo en als men nae reghte en landregte verpligt is.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1753. de 2 julij. dor j.g. pleger in kwaliteit als gevolmagtigde. van de ontvanger generaal de heer b. verstege, inleindinge in in de plaats van met apprelensie ten bezit en de goederen van hartger venneman en haar vrou verzocht, en wel in contact geld de helft (half) van geexecuteerende gebouwen, hof, schuur en schuur daar achter gelegen binnen Lichtenvoorde, en verder in de helft (half) van vier klein stuk grond tuinland waarvan drie op de geurmathe en een klein stuk grond in de hooilandsgaarden is gelegen, waarop de zij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komen laten opmaken in de werkelijke bezit van de voorschrevene. goederen, voor wanneer verre verzocht, is gesteld met belofte om de zichzelf daar inne te zullen manitieren stijven en sterken zoals men na recht en landsrecht verpligt is .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./