Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

183

Document datum

2-7-1753

Document soort

pagina

47,00 t/m 47,00

Tekst

1753. Den 2 julij. Dor Pleger peindinge gedaan op de gerede en de ongerede goederen van Hartger Venneman en sijn huijsvrouw, ten eijnde betalinge te erlangen van eene summa van 67 gulden en wel speciaal op en aen de halfscheid van sekere behuijsinge, hof en where binnen Ligtenvoorde gelegen en een where daar agter gelegen. Voorts op de halfscheid van vier hoekjes hofland waar van de drie op de Geurmathe en een hoekje in den Hooilandsgaarden onder dese stad Ligtenvoorde gelegen. Nader bij t protocoll q.r.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1753. de 2 julij. dor pleger beslagname gedaan op de roerende en de onroerende goederen van hartger venneman en zijn huisvrouw, ten einde betaling te erlangen van een bedrag van 67 gulden en wel speciaal op en aan de helft (half) van sekere gebouwen, hof en schuur binnen Lichtenvoorde gelegen en een schuur daar achter gelegen. en verder op de helft (half) van vier klein stuk grond tuinland waar van de drie op de geurmathe en een klein stuk grond in de hooilandsgaarden onder deze stad Lichtenvoorde gelegen. nader bij t prothocol q.r .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./