Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

182

Document datum

31-3-1753

Document soort

pagina

46,00 t/m 46,00

Tekst

1753. Den 31 maart Aaltjen Cragten, wed. wijlen Jan Croesen, gecedeert aen haar schoonsoon en dogter Jan Hendrik Sijbeler en Janna Croesen eheluijden, de halfscheid van een stukjen bouland in t geheel groot een schepel gesaai waar van de wederhalfscheid voornd. Jan Hendr. Sijbeler en sijn vrou toestendig en gelegeb tussen het huijs van Hartger Venneman en het land van wijlen Harmen Crabbenborg en met het voor eijnde schietende aen de Gemeenestraate alhier binnen Lightenvoorde op den Rapenborg

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1753. de 31 maart aaltjen krachten, weduwe. overleden jan croesen, overgedragen aan haar schoonzoon en dochter jan hendrik sijbeler en janna croesen echtgenoten, de helft (half) van een stukje akkerland in t heel groot een * ca 29-34 ltr zaaigoed waar van de wederhalfscheid voornd. jan hendr. sijbeler en zijn vrou toestendig en gelegeb tussen het huis van hartger venneman en het land van overleden harmen Krabbenborg en met het voor einde schietende aan de gemeenestraate alhier binnen Lichtenvoorde op de rapenborg

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./