Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

180

Document datum

30-3-1753

Document soort

pagina

44,00 t/m 44,00

Tekst

1753. Den 30 meert. Den heer righter Schalen en Ceurnoten Joh. Knoll en Ambrosius Tongerlo in vim preferentie peijndinge gedaan, op voor een somma van 270 guldens, op de gereede en ongereede goederen van Harteger Venneman en Christina Hollewegh eheluijden en wel in specie op den selfs huijs, hof, schrijne en where binnen Ligtenvoorde geleegen en bij hem selven gebruijkt wordende immers voor so verre opgemelten Hartger Venneman en vrou daar aen geeijgent en beregtigt sijn.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1753. de 30 meert. de heer rechter schalen en bijzitters joh. Knol en ambrosius tongerlo in stapels (bundels) voorkeur beslagname gedaan, op voor een somma van 270 guldens, op de roerende en onroerende goederen van harteger venneman en christina hollewegh echtgenoten en wel in contact geld op de zichzelf huis, hof, houten bouwwerk en schuur binnen Lichtenvoorde gelegen en bij zich zichzelf gebruikt wordende immers voor so verre gemelde hartger venneman en vrou daar aan passend en recht op heeft .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./