Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

179

Document datum

26-3-1753

Document soort

verpondingen betalen achterstand

pagina

43,00 t/m 43,00

Tekst

1753. Den 26 maert. Erschenen Johan Knolle als rentmr der domeinen en ontfanger der verpondinge der stad, heerlijkheid en huise Ligtenvoorde, en versogte en dede peindinge op en aen de gerede en ongerede goederen van Jan Holleweg als levende havem ingedoente des huijses, linne, wullen, hooi, stroo, karre en ploeg voorts mest en mestregt gesaei in en op den lande en wat vorders onder het gerede meer gehoort, en bij insuffisiant op en aen de ongerede goederen, ale een huijs en hof daar agter hier in Ligtenvoorde tusschen de huijsen van J. Sterreborg en C. Doppen. Een stuk land ongeveer drie schepel gesaai groot op den Voogtscamp agter Huijnink naast de wed. Goevers land een half kempken in t Vrageren veld waar van de wed Goevers de weder halfscheid toebehoort, nog een stuk hofland in de Bosgaarden alle bij of omtrent de stad en in de heerlijkheid Lightenvoorde kennelijk gelegen. En sulx om door middel van dien daar door assecuratie en preferentie voor anderen crediteuren van geseide sijne debiteuren te oblineren, als mede om daar door te consequeren betalinge wegens voors. schuldigheid sig in eene somma bedragen 823 gld. 6 str. 6 penn. peinde den compt. mede voor de latese betalinge en kosten. Alles breder bij ten prothocolle q.p.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1753. de 26 maert. verschenen johan knolle als rentmr van de domeinen en ontvanger van de grondbelasting van de stad, domeinen en huise Lichtenvoorde, en verzochte en dedite, afkoopsom, herroeping, intrekking beslagname op en aan de roerende en onroerende goederen van jan holleweg als levende dieren ingedoente van de huizes, linne, wol, hooi, stro, karre en ploeg en verder mest en mestrecht zaaigoed in en op de lande en wat vorders onder het roerende meer gehoort, en bij onvoldoende op en aan de onroerende goederen, ale een huis en hof daar achter hier in Lichtenvoorde tussen de huizen van j. sterreborg en c. door een houten pen verbinden. een stuk land ongeveer drie * ca 29-34 ltr zaaigoed groot op de voogtscamp achter huijnink naast de weduwe. goevers land een half kempken in t Vragender veld waar van de weduwe goevers de terug helft (half) toebehoort, nog een stuk tuinland in de bosgaarden alle bij of omtrent de stad en in de domeinen Lichtenvoorde kennelijk gelegen. en zo om door middel van dien daar door verzekerde en voorkeur voor anderen crediteuren van hun genoemde debiteuren te oblineren, als mede om daar door de daaruitvolgende betaling wegens de genoemde (voor genoemde). schuldigheid zich in een somma bedragen 823 gld. 6 str. 6 *1/240 of 1/270 pond. beslagname de hij die een een opgemaakt geschrift dat rechtsgeldig is komt laten opmaken. mede voor de laatste betaling en kosten. alles breder bij ten prothocol q.p .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./