Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

178

Document datum

26-3-1753

Document soort

pagina

43,00 t/m 43,00

Tekst

1753. Den 26 maert. C.C. van Dhen en Gesina van Harxen eheluijden, cederen tegens genoegsame voldoeninge der coopspenningen aen B. Schalenberg en Engelina Westerhof eheluijden, haar eijgendommelijke halve stukke bouwland groot in het geheel vier en een quart schepels saet op de Neringshaar bij de stad en in de heerlijkheid van Ligtenvoorde kennelijk gelegen, schietende met eene naest de wed. van Jan Lankhofs lant ende met andere sijde aen het Gemene velt.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1753. de 26 maert. c.c. van dhen en gesina van harxen echtgenoten, overdragen tegens genoegsame voldoeninge van de kooppenning aan b. schalenberg en engelina westerhof echtgenoten, haar in eigendom zijnde halve stukke akkerland groot in het heel vier en een quart * ca 29-34 ltr zaad op de neringshaar bij de stad en in de domeinen van Lichtenvoorde kennelijk gelegen, schietende met een naast de weduwe. van jan lankhofs land en met andere sijde aan het gemene grondweefsel van lakenstof .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./