Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

177

Document datum

26-1-1753

Document soort

pagina

42,00 t/m 42,00

Tekst

1753. Den 26 januarij. Heile Timmermans cedeert aan haar nighte Hendrica Westermans alle hare gerede en ongerede goederen acten en crediten, en in specie mede hare halve huijs en daar aghter gelegen hofjen alhier binnen Ligtenvoorde met sijn open dependentien en sijne bepalinge, waarvan de wederhalfscheid Teunis Croesen toebehoort, en sulx voor alimentatie den tijd haares levens. Alles breder ten protocolle q.r.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1753. de 26 januari. heile timmermans overdraagt aan haar nighte hendrica westermans alle haar roerende en onroerende goederen acten en crediten, en in contact geld mede haar halve huis en daar achter gelegen hofjen alhier binnen Lichtenvoorde met zijn open afhankelijkheden en zijne bepalinge, waarvan de wederhalfscheid teunis croesen toebehoort, en zo voor levensonderhoud de tijd haares levens. alles breder ten prothocol q.r .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./