Transcriptie

Bron

RAG - Lichtenvoorde; 1729-1754 te Arnhem

Soort bron

Oud Rechterlijke Archieven (ORA)

Volgnummer

173

Document datum

18-11-1752

Document soort

pagina

41,00 t/m 41,00

Tekst

1752. Den 18 novbr. Aaltjen Cragten wed Croesen transporteert aen haar schoonsoon C. Dehn, en haar dogter Geesken van Harmen Dehn voor hem selfs en als man en momber van sijn huijsvrouw weder aan juffrou Anna Catharina Vadderink wed van de heer predicant Monhemius, sekere stukjen bouland groot ongeveer twe schepls gesaaij gelegen, voor dese stad op t klugtjen tussen de landerien van de wed Monhemius en Jan Hendr. Sibeler.

Kantlijn tekst

Vertaald door

A. Pondes

Letterlijke vertaling

1752. de 18 novbr. aaltjen krachten weduwe croesen overdraagt aan haar schoonzoon c. dehn, en haar dochter geesken van harmen dehn voor zich zichzelf en als man en voogd van zijn huisvrouw terug aan juffrou anna catharina vadderink weduwe van de heer predicant monhemius, sekere stukje akkerland groot ongeveer twee schepls zaaigoed gelegen, voor deze stad op t klugtjen tussen de landerien van de weduwe monhemius en jan hendr. sibeler .

Bekenden in de database

,

Toon foto/scan


Uw reactie:

Verbetering, aanvulling:
Uw naam
en email
en homepage

© A. Pondes, 28 maart 2004, www.pondes.nl


/./